Yürütme Kurulu


  • Prof. Dr. Betül Aycan
    Erciyes Üniversitesi
  • Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan
    Gazi Üniversitesi
  • Prof. Dr. Meriç Köksal Akkoç
    Yeditepe Üniversitesi