Eczacılık Yemini

Eczacılık mesleği üyeleri arasına katıldığım bu andan itibaren
Hayatımı insanlık hizmetine adayacağıma
İnsan hayatına mutlak surette saygı göstereceğime
Bilimsel kanıta dayalı bilgilerimi insanlık yararına kullanacağıma
Mesleğim dolayısıyla öğrendiğim sırları saklayacağıma
Hocalarıma ve meslektaşlarıma saygı göstereceğime
Din, milliyet, ırk, cinsiyet, kültür ve politik görüş farklarının
Vazifemle vicdanım arasına girmesine izin vermeyeceğime
Sağlık çalışanları ile güven ilişkisi ve etik işbirliği içinde çalışacağıma
Mesleğimin gelecekteki üyelerinin yetiştirilmesine katkıda bulunacağıma
İnsanlığa daha iyi hizmet edebilmek için mesleki bilgilerimi sürekli güncelleyeceğime
Mesleğimi dürüstlük ve şerefle yapacağıma
Namusum ve vicdanım üzerine and içerim.