Hakkımızda

Eczacılık Fakültesi Dekanları Konseyi (ECZDEK), Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde 22-Haziran-2009 tarihinde yapılan dekanlar toplantısında kuruluş yönergesi onaylanarak kurulmuştur. ECZDEK Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversiteleri eczacılık fakültelerinin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki eczacılık fakültelerinin dekanlarından oluşmaktadır. ECZDEK kurucu dekanları: Prof. Dr. Maksut Coşkun, Prof. Dr. Turhan Baykal, Prof. Dr.Ahmet Başaran, Prof. Dr.Günay Sarıyar, Prof. Dr. Sevim Rollas, Prof. Dr. Varol Pabuçcuoğlu Prof. Dr. Müberra Koşar, Prof. Dr. Göknur Aktay, Prof. Dr. Fatih Akçay, Prof. Dr. Şahan Saygı, Prof. Dr. Neşe Kırımer, Prof. Dr. Dilek Erol, Prof. Dr. Rümeysa Demirdamar’dır. ECZDEK tarafından yürütme kurulu sekreteri ve iki üyeden oluşan Eczacılık Dekanları Konseyi Yürütme Kurulu (ECZDEK-YK) üyeleri aynı tarihte oluşturulmuştur.
ECZDEK üyelerinin sayısı, yeni dekanlarının katılımı sonucu artmış ve bazı dekanlar değişmiştir. Kuruluş dönemi çalışmaları Prof. Dr. Maksut Coşkun, Prof. Dr. Turhan Baykal, Prof. Dr. Ömür Demirezer, Prof. Dr. Ahmet Oğul Araman, Prof. Dr. Sevim Rollas, Prof. Dr. Varol Pabuçcuoğlu, Prof. Dr. Yasemin Yazan, Prof. Dr. Müberra Koşar, Prof. Dr. Göknur Aktay, Prof. Dr. Fatih Akçay, Prof. Dr. Şahan Saygı, Prof. Dr Nurretin Yaylı, Prof. Dr. Dilek Erol, Prof. Dr. Şeref Demirayak, Prof. Dr. İmer Okar, Prof. Dr. Rümeysa Demirdamar, Prof. Dr. Turay Yardımcı, Prof. Dr. İlkay Orhan tarafından yürütülmüştür.
İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakülte’sinde 16-Eylül-2011 tarihinde yapılan 5. ECZDEK toplantısında, Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ECZAK) yönergesi onaylanmış; 03 Şubat 2012 tarinde yapılan 6. ECZDEK toplantısında revize edilmiştir. Yönergenin 5/1 maddesinde belirtilen şekilde ECZDEK tarafından özerk bir kurul olarak kurulan ECZAK’ın üyeleri, dönemin yürütücü sekreteri Prof.Dr. Varol Pabuçcuoğlu’nun yönerge kurallarına göre ilgili birimlerle yazılı iletişimiyle belirlenmiştir. 06 Ocak 2012 tarihinde ilk toplantısınında, Prof. Dr. Sevim Rollas başkan, Prof. Dr. Levent Üstünes başkan yardımcısı , Prof. Dr. Belma Koçer Gümüşel sekreter seçilmiştir. 10 Nisan 2012 tarihinde yapılan kurulda ECZAK ve alt komisyonlarının çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönerge kabul edilmiş ve 27 Nisan 2012 tarihinde 7. ECZDEK toplantısında onaylanmıştır. Komisyonun yapmış olduğu ilk ÇEP çalışmaları, dönemin Dekanlar Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Prof.Dr. Gülden Z. Omurtag tarafından 14 Şubat 2015 tarihinde Ankara’da yapılan Tıp-Sağlık Konseyi toplantısında sunulmuş ve daha sonra 29 Haziran 2015 tarihinde Erzincan’da yapılan Dekanlar Konseyi toplantısında alınan bir kararla, ÇEP olarak hazırlanmış mevcut çalışmanın “KAPSAMLI MÜFREDAT” referans kitabı olarak eczacılık fakültelerine sunulması uygun görülmüştür. Öğr. Gör. Dr. F. Serdar Gürel ve ECZDEK tarafından yapılan Ecz-ÇEP çalışması, Dekanlar konseyi Yürütme kurulu Başkanı Prof. Dr. Bülent Gümüşel tarafından 12 Ekim 2015 tarihinde Tıp-Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi Başkanlığı’na üst yazı ile sunulmuş, 23 Aralık 2015 tarihinde YÖK tarafından kabul edilmiştir.
TBMM’ne sunulan kanun teklifi ile kısaca “eczacıların uzmanlık yapması” olarak bilinen teklifin YÖK’e gelmesi ile YÖK, Dekanlar Konseyimizden görüş istemiş Dekanlar Konseyimizin “eczacılıkta uzmanlık için” olumlu görüşü YÖK Tıp ve Sağlık Bilimleri Konseyi ve Üniversitelerarası Kurul’da kabul edilmiştir. YÖK tarafından da bu olumlu görüş TBMM’e gönderilmiştir. Yasanın kabulünden sonra Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu (EUK) kurulmuştur. EUK’un çalışmaları ile 2017 yılında Türkiye’de ilk Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı (EUS) yapılmış ve 22 Uzmanlık Öğrencisi Eczacılık ve Fitofarmasi Uzmanlıkları için eğitime başlamaya hak kazanmışlardır
Dekanlar Konseyimiz 19 Ekim 2017 tarihinde tüm Eczacılık Fakültelerimizden temsilcilerin katılımı ile “ÇEP’den GEP’e Çalıştayını” da yapmış ve Fakültelerimizin GEP’lerini oluşturması için neler yapacaklarının yol haritasını çıkarmıştır.
20 Temmuz 2017 tarihinde toplanan Dekanlar Konseyi tarafından stajlarda yaşanan sorunları gidermek ve Fakültelerde stajları standart hale getirmek için “Staj ÇEP-2017′” oluşturulmasına karar verilmiştir.
Dekanlar Konseyimizin talebi üzerine 2 Kasım 2017 tarihinde YÖK Yürütme Kurulu, Eczacılık Fakültesi 5. yıl stajlarına “endüstri stajlarının” da eklenmesini kabul etmiş olup karar Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere gönderilmiştir.
25.05.2018 tarih ve 30431 sayılı Resmi Gazete’de “Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık Ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmış, Yönetmelik değişikliği ile; “b) Kamuya açık bir eczanede veya hastanede bir eczacının denetiminde asgari 6 ay olan zorunlu stajın tamamlanması gerekir.” maddesine “ilaç üretim tesisi, tıbbi malzeme üretim tesisi, kozmetik imalathanesi ve/veya bu üretim alanlarıyla ilgili AR-GE merkezlerinde” ibaresi eklenmiştir.
Dekanlar Konseyi “yeni açılacak eczacılık Fakültelerinin öğrenci almadan önce asgari koşulları sağlaması için de çalışmasını yapmıştır. “Eczacılık Fakültelerinde Eğitime Başlamak İçin Asgari Ölçütler” çalışması 9 Şubat 2016 tarihinde YÖK Tıp ve Sağlık Bilimleri Konseyi’nde, 12 Aralık 2017 tarihinde ise Üniversitelerarası Kurul’da kabul edilmiştir. Dekanlar Konseyi tarafından “ECZACILIK PROGRAMLARINDA EĞİTİM VE ÖĞRETİME BAŞLANMASI VE SÜRDÜRÜLMESİ İÇİN ASGARİ KOŞULLAR GENEL İLKELER” hakkında yapılan çalışma, YÖK tarafından16 Ocak 2019 tarihinde kabul edilmiştir.
Dekanlar Konseyinin yapmış olduğu “Eczacılık alanında yeni Doçentlik alanları” çalışması 9.6.2019 tarihinde Tıp Sağlık Eğitim Konseyi tarafından kabul edilmiştir.
Dekanlar Konseyimiz tarafından “Eczacılık Fakülteleri Yükseköğretime Giriş Başarı Sırası Belirleme Raporu” 2015 yılında tamamlanmış ve YÖK’e teslim edilmiştir. Bu çalışmamız 2016 yılının verilerine göre yeniden revize edilmiş ve YÖK’e yeniden iletilmiştir. Dekanlar Konseyinin YÖK’e önerisi Amacımız 2018 yılında bunun YÖK tarafından kabul edilmesi ve 2019 yılından itibaren uygulamaya geçilmesidir. Eczacılık Fakülteleri için ÖSYS kapsamında yapılan ilk yerleştirmelerde başarı sıra baraj puanının 60.000 olarak belirlenmesi YÖK’e önerilmiştir.