İletişim

 Prof.Dr. Betül Aycan

 (Yürütme Kurulu Başkanı)

Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Meriç Köksal Akkoç

(Yürütme Kurulu Üyesi)

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Mutlu Aytemir

(Yürütme Kurulu Üyesi)

İzmir Katip Celebi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı