İletişim

Prof.Dr. Necmiye Canacankatan

(Yürütme Kurulu Üyesi)

Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Mutlu Aytemir

(Yürütme Kurulu Başkanı)

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Hande GÜRER ORHAN

 (Yürütme Kurulu Üyesi)

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı