Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyinin Pandeminin Eczacılık Mesleği üzerindeki etkileri ile ilgili yazıları